Info & Tips
Terug naar overzicht

Hoe efficiënt is jouw interne noodcommunicatie?

In alle bedrijven en waar wij over de vloer komen is men overtuigd van het belang van een sterke interne (nood)communicatie. Helaas liggen er tussen droom en daad vaak praktische bezwaren… Geen kwestie van slechte wil! Soms zijn er gewoon zo veel factoren waardoor het overzicht verloren gaat. Dat overzicht helpen terugvinden is dan weer onze taak. Waar moet je zoal rekening mee houden?

De interne communicatie is doeltreffend als boodschappen over taken, werkprocessen, veiligheid en gezondheidsaspecten goed begrepen worden en leiden tot verantwoord gedrag onder werknemers. In elke organisatie en op alle niveaus speelt communicatie over veiligheids- en gezondheidsaspecten een belangrijke rol, maar in bepaalde situaties vraagt ze extra aandacht:
• in organisaties waar veel anderstaligen of laaggeletterden werken;
• in organisaties waar veel flexwerkers en tijdelijke krachten werken;
• als er sprake is van een organisatieverandering;
• in een noodsituatie of crisis.

Wanneer er zich een onverwachte gebeurtenis voordoet binnen je bedrijf of organisatie moeten mensen onder hoge tijdsdruk handelen en communiceren. Alle aanwezigen (medewerkers, klanten, leveranciers, …) moeten in deze hectische situatie voor hun eigen veiligheid en om de schade te beperken kunnen rekenen op een doeltreffende communicatie. Veel bedrijven ontwikkelen hun crisis- of noodcommunicatie pas na hun eerste crisis. Het spreekt voor zich dat dit eigenlijk te laat is.

interne noodcommunicatie 2.jpg

De specifieke uitdagingen voor organisaties met veel anderstalige medewerkers bespraken we al in een eerdere blog. Wanneer je weet welke voertaal of talen er op de werkvloer gesproken worden, kan je zorgen voor een juistere interpretatie over en weer. Een tweetalige ploegleider of buddy is ideaal omdat deze kan verzekeren dat mondelinge instructies en informatie op displays begrepen worden. Verder organiseer je het werk zo dat taalbarrières een zo klein mogelijke een rol spelen. Als aanvulling of zelfs vervanging van een geschreven tekst gebruik je beeldtaal, maar check of de gebruikte tekeningen bij de medewerkers niet verkeerd worden geïnterpreteerd. Een gebaar, hand- of armsein betekenen niet in alle culturen hetzelfde.

Informeer elke nieuwe flexwerker of tijdelijke kracht uitgebreid. Hun gebrek aan ervaring en het minder goed inschatten van risico’s maakt hen tot acht keer kwetsbaarder voor ongevallen op het werk. In noodsituaties moeten zij echter even snel en doordacht kunnen handelen.

Tenslotte vormen organisatieveranderingen een extra uitdaging voor nood- en risicocommunicatie. Of het nu om een herstructurering, de invoering van nieuwe ICT-systemen of productielijnen gaat, of ze de hele organisatie treffen of slechts een deel, of ze gradueel verlopen of plotseling, of de focus ervan ligt op nieuwe technologie en procedures of een cultuuromslag, ze hebben hoe dan ook een gevolg voor het veiligheidsbeleid en de interne noodplannen. Neem dit tijdig mee op in de organisatieverandering.

interne noodcommunicatie 3.png

Uit onderzoek komt echter naar voor welke strategieën effectief zijn bij noodcommunicatie. Zet daarom in op het verspreiden van zoveel mogelijk (identieke) alarmboodschappen via zoveel mogelijk verschillende kanalen. Ten minste drie dezelfde boodschappen over de noodsituatie zorgen voor een gevoel van urgentie bij de betrokkenen. Om hen ook in actie te krijgen werken formele berichten via directe kanalen namens de organisatie veruit het beste.

Hoe efficiënt jouw interne noodcommunicatie is, zal jammer genoeg pas blijken bij een incident of calamiteit. Als je erin slaagt ook buiten noodsituaties goede en betrouwbare informatie over veiligheid te verstrekken, loop je nooit het risico op informatie-overload.
Die betrouwbaarheid houdt alle betrokkenen alert.

Bij Seekurico huldigen we natuurlijk het principe dat voorkomen beter is dan genezen. Is het (te) lang geleden dat je interne noodcommunicatie nog eens getoetst werd aan de hierboven beschreven factoren? Ontdekte je bij het lezen zelf mogelijke hiaten?  Zou je wel eens samen met iemand met een neutrale maar toch deskundige blik eens door de hele interne noodplanning willen gaan? Contacteer ons vrijblijvend via het formulier onderaan de pagina. Wij nemen elke vraag ter harte.

Seekurico BV

Rode Kruisstraat 49
3540 Herk-de-Stad (B)

info@seekurico.be
Tel. +32 (0)474 37 94 63

BTW BE 0683.484.566

Let’s meet!

  Bezig met verzenden...