Info & Tips
Terug naar overzicht

Hoe Toneelhuis een doeltreffende evacuatieoefening opzette in samenwerking met Seekurico

dd6d57_8323be27cad44d1481b7652aa217771f_mv2.webp

Evacuatieoefeningen zijn veel meer dan verplichte kost wanneer ze efficiënt en doelgericht opgezet zijn. Zelfs in een organisatie met een kundige interne preventieadviseur blijkt dat de ondersteuning door een externe adviseur niet alleen de voorbereiding stroomlijnt, maar ook de uitvoering optimaliseert en bovenal leidt tot een werkbaar document met concrete en haalbare verbetervoorstellen voor alle betrokkenen.

Als aanloop naar veel uitgebreidere en gefaseerde evacuatieoefeningen in het door velen als “de Bourla” gekende Toneelhuis, was dit keer het administratieve gebouw de locatie voor een oefening die meerdere uitdagingen bevatte.

Het “Schermenhuis” was oorspronkelijk opslagplaats voor decors en rekwisieten, maar onderging in de loop der jaren een bestemmingswijziging en grondige renovatie. Het gebouw verenigt nu uiteenlopende functies als ticketverkoop, administratie, archief, vergaderzaal en locatie voor de server, wat maakt dat het zowel vaste en tijdelijke medewerkers als bezoekers over de vloer krijgt. Bovendien kan de samenwerking met de hulpdiensten door de ligging in de binnenstad van Antwerpen in geval van nood een levensbelangrijk verschil maken. Een interessante uitdaging om op deze plek en met een toch wel gedifferentieerde verzameling deelnemers tot een geslaagde oefening te komen dus…

Efficiëntie houdt ook in dat de vergaderlast beperkt wordt. Dit betekent dat Seekurico door te vertrekken vanuit het grondig verkennen van de site en reeds bestaande protocollen in slechts één meeting met de interne preventieadviseur de mogelijkheid had om de verdere voorbereiding telefonisch en via digitaal overleg aan te sturen en op te volgen. Het uittekenen van een realistisch en tegelijk uitdagend scenario, contact nemen en onderhouden met de brandweer en opstellen van een uitgebreide op maat gemaakte checklist voor de observatoren zijn belangrijke aspecten in deze fase.

Concreet betekende dit bijvoorbeeld dat het scenario voorzag dat de gebruikelijke evacuatieweg langs de centrale vluchttrap versperd was en er dus gebouwtechnische uitdagingen werden voorzien die in realiteit tot noodlottige omstandigheden zouden kunnen leiden indien ze niet gedetailleerd ingeoefend worden.

dd6d57_45bbe771e4dc4d30999bea97199c74f9_mv2.webp

Tijdens de oefening op 13 juni bleek het gestructureerde opzet een duidelijke meerwaarde en kregen alle betrokkenen meteen na afloop gelegenheid tot een debriefing. Samen met de observaties uit de checklists en de eigen opmerkingen van de beide preventieadviseurs, resulteerde dit in een waardevolle verzameling aan vaststellingen. Reeds op 16 juni werden deze gebundeld in een overzichtelijk en toegankelijk verslag dat de klemtoon legt op duidelijke verbeterpunten in planmatige aanpak en eenduidige procedures op maat van Toneelhuis. Ook de hulpdiensten zullen hiermee de bestaande interventiedossiers optimaliseren.

De feedback die Seekurico kreeg over zowel de professionele samenwerking, uitvoering als het eindverslag, was uitermate positief en doet alvast uitkijken naar het vervolg, een oefening in de Bourlaschouwburg zelf.

E.L.

Seekurico BV

Rode Kruisstraat 49
3540 Herk-de-Stad (B)

info@seekurico.be
Tel. +32 (0)474 37 94 63

BTW BE 0683.484.566

Let’s meet!

  Bezig met verzenden...