Info & Tips

Op elk moment mee zijn in preventie en arbeidsveiligheid?

Terug naar overzicht

Een stap vooruit om de werkdruk van preventieadviseurs te verlichten

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en het afschaffen van bepaalde notificaties aan de Algemene Directie Toezicht welzijn op het werk, schaft het KB van 7 februari 2018 4 meldingsplichten af. De meldingsplicht met de grootste impact die komt te vervallen, is de verplichting voor de werkgevers om vóór uiterlijk 1 april het jaarverslag over de werking het afgelopen jaar van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk aan de met het toezicht belaste ambtenaar over te maken. De andere opgeheven meldingsplichten zijn deze over het gebruik van waterstofcyanide, het gebruik van een afwijkende grenswaarde bij blootstelling aan chemische agentia en werken in hyperbare omgeving. (bron: Prebes)

Let wel: de opmaak van het jaarverslag blijft verplicht!


Ook voor administratieve ondersteuning kan u terecht bij Seekurico!

info@seekurico.be


Seekurico BV

Rode Kruisstraat 49
3540 Herk-de-Stad (B)

info@seekurico.be
Tel. +32 (0)474 37 94 63

BTW BE 0683.484.566

Let’s meet!

  Bezig met verzenden...