Info & Tips

Op elk moment mee zijn in preventie en arbeidsveiligheid?

Terug naar overzicht

Een goed veiligheidsbeleid levert geld op – 4 argumenten waarmee je de directie overtuigt

Ben jij als logistiek manager of intern preventieadviseur betrokken in de strategische beslissingen van het bedrijf? Sta je midden in het spanningsveld tussen targets halen in de productie en de zorg voor je medewerkers?
Je geeft voortdurend feedback en spoort het personeel aan onveilig gedrag aan te passen. Je zag al te vaak dat het kantje-boordje was en vooral dat het nog veel beter zou kunnen. Je levert dagelijks inspanningen om het werk op een veilige manier gedaan te krijgen, maar krijgt het niet echt van de grond. Herken je je hierin? Dan is dit is er eentje om bij te houden… 

Ook jij kan dit niet zonder de steun van de directie. Het kost immers tijd en geld om veiligheid in elk overleg rapporteerbaar en bespreekbaar te maken. Gelukkig heeft iedere directie oren naar het optimaliseren van kosteneffectiviteit. Met deze 4 argumenten en concrete tips kom je overtuigend voor de dag in het volgende overleg met het hogere management.

1. De kosten van schade, ongevallen en ziekteverzuim wegen zwaar door
Schets een heel duidelijk kostenplaatje. We gebruiken hier de logistieke sector als voorbeeld, maar deze tips zijn zeker om te zetten naar jouw werkomgeving. Neem deze cijfers erin op:
- kosten voor reparaties aan heftrucks, magazijnstellingen en andere hulpmiddelen
- verlies door producten die overkoopbaar werden doordat ze van een stelling of palet vielen
- kosten door het vroegtijdig vervangen van machines/wagenpark door uitgesteld onderhoud
Klop voor deze gegevens desnoods aan bij de leveranciers van je heftrucks, magazijnstellingen enz. 
Voor cijfers rond ziekteverzuim en ongevallen spreek je de collega’s van personeelszaken aan. Vraag naar:
- het totale aantal dagen dat medewerkers afwezig waren door ongevallen of werkgerelateerde ziekte
- het bedrag dat het bedrijf kwijt was aan doorbetaling gedurende hun absenteïsme
- re-integratiekosten
- de kosten om vervanging aan te trekken en op te leiden
Wist je trouwens dat deze kosten in geïndustrialiseerde landen oplopen tot maar liefst bijna 4% van het BNP? Elk jaar gaan er 450 miljoen werkdagen verloren door ongevallen en ziekte. 380 miljoen daarvan hebben te maken met arbeidsgerelateerde ziektes. In onze volgende blog gaan we hier specifiek op in. Nog meer materiaal om je zaak te bepleiten dus.

4 maart 2021.jpg

2. Ook verloop heeft een prijs
Hoe veiliger de werkomgeving, hoe hoger de werknemerstevredenheid. Cijfers tonen dat aan. Het levert niet alleen gemotiveerde medewerkers op, maar ook medewerkers die minder snel zullen vertrekken. Ook dat is wat waard, want verloop heeft een prijs.
Wat besteedt je bedrijf aan werving en selectie van nieuwe krachten? Hoe lang duurt het eer het nieuwe personeelslid even efficiënt en effectief is als zijn voorganger? Enkele dagen, weken of misschien zelfs maanden? Hoeveel van die nieuwe medewerkers duiken op in de rapporten over (bijna-)arbeidsongevallen? Zet daarnaast het gegeven dat de beste medewerkers vaak als eerste vertrekken, zeker wanneer ze zien dat hun inbreng, ook inzake veiligheid, te weinig gehoor krijgt.
3. De productiviteit en kwaliteit verbeteren levert op
Dit is een open deur intrappen, maar toch ziet men het al te vaak nog als vanzelfsprekend. Op dit domein valt nochtans nog veel winst te boeken. Hoe kan de bedrijfsstrategie hierin een rol spelen?
Wanneer in je bedrijf een cultuur heerst van veilig en gedisciplineerd werken, maken medewerkers minder fouten. Ze zijn minder tijd kwijt aan het herstellen van die fouten. Wanneer arbeiders bij de opstart van een nieuwe vestiging of productielijn betrokken worden, zullen ze naderhand veel minder geneigd zijn opgelegde veiligheidsmaatregelen te omzeilen.
Hierboven las je het al: mensen zich in een veilige werkomgeving voelen zich meer op hun gemak, scheppen meer plezier in hun werk en werken dus productiever. Die betrokkenheid is minder tastbaar en meetbaar, maar doet het bedrijf beter draaien op elk niveau. Dat zal niemand ontkennen. 

Productiviteit en kwaliteit kan je makkelijker kwantificeren.
De winst van gestegen productiviteit becijferen is eenvoudig:
- hoeveel pallets verplaatst de heftruckchauffeur / hoeveel orders pickt de orderpicker per uur?
- hoeveel kosten de heftruckchauffeur / orderpicker per uur?
- hoeveel bespaar je op hun loonkosten als de productiviteit maar enkele procenten zou stijgen?
De winst van gestegen kwaliteit berekenen is in feite uitrekenen wat de kosten van een fout zijn:
- met welke extra handelingen herstellen je medewerkers fouten?
- hoeveel kost het om nog even terug het magazijn in te moeten voor een ontbrekend artikel in een order?
- hoeveel kost het om dat ontbrekende artikel (misschien zelfs met spoed) na te zenden?
- hoeveel tijd spendeert de klantenservice aan het afhandelen van klachten?
- welke korting bieden zij de klant als tegemoetkoming?
4. Het klantenperspectief: ook voor hen weegt veiligheid door
Afhankelijk van de sector waarin je bedrijf actief is, hecht de klant hieraan grote waarde. Denk bijvoorbeeld aan de chemische of farmaceutische sector. Daarin moet elk risico qua productveiligheid uitgesloten worden.
Tegenwoordig speelt echter ook het imago van je bedrijf steeds meer mee op het vlak van concurrentie. De klant heeft oog voor de manier waarop leveranciers en dienstverleners opereren en kiest steeds meer voor maatschappelijk verantwoorde ondernemers. Spelers in de logistieke dienstverlening zetten bijvoorbeeld sterk in op veiligheid in contractbesprekingen met opdrachtgevers. Zeggen dat veiligheid geen geld oplevert, is dan zeker geen verstandige keuze.
Hoe haalbaar is dit voor mij?
Kwantificeren is key, dat is de centrale boodschap. Hoe beter je erin slaagt de kosten in kaart te brengen, hoe groter de kans dat het hogere management de daad bij het woord voegt en voor jou de nodige budgetten vrijmaakt.
Misschien vraag je je nog steeds af of het echt haalbaar is jouw directie te overtuigen van een koerswijziging. Misschien vind je dit een gewaagde stap en wil je hierover wel eens van gedachten wisselen met iemand die al eerder bedrijven begeleidde?Misschien kan een eerste safety scan je dat duwtje in de rug geven dat je nog nodig hebt om je project op een succesvolle manier waar te maken.
Aarzel niet om ons te contacteren. Ook daarvoor zijn we er!

strategies-for-improving-health-and-safety.jpg

Seekurico BV

Rode Kruisstraat 49
3540 Herk-de-Stad (B)

info@seekurico.be
Tel. +32 (0)474 37 94 63

BTW BE 0683.484.566

Let’s meet!

  Bezig met verzenden...